สศก. ร่วมลงพื้นที่คณะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ จ.เลย

วันที่ 17 กันยายน 2561 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมลงพื้นที่คณะนายกรัฐมนตรี ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเลย ชมนิทรรศการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน OTOP นวัตกรรม และการท่องเที่ยวชุมชน โครงการสร้างป่า สร้างรายได้และโครงการอาหารปลอดภัย พร้อมทั้งเป็นสักขีพยานในโอกาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้แก่ประธานป่าชุมชน 5 จังหวัด (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี) ณ ห้องประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย อ.เมือง จ.เลย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1875167792572313