การสัมมนาพัฒนาแนวทางการทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

วันที่ 9 กันยายน 2561 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนา "การพัฒนาแนวทางการทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของศูนย์ปฎิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร” ณ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อพัฒนาแนวทางการทำงานตามภารกิจ เช่น งานเตือนภัยเศรษฐกิจ และภัยธรรมชาติ การติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร การพัฒนาเครื่องมือต่างๆทางเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 และแผนปฏิบัติงานรายบุคคล

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1866802676742158