ประชุมติดตามการดำเนินงานเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

วันที่ 7 กันยายน 2561 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาลโดยที่ประชุมมีการนำเสนอในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 รวมทั้งประเด็นในการติดตามการดำเนินงานเตรียมการจัดประชุม ในเรื่องรายงานการเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ และแผนงานโครงการสำคัญที่แก้ไขปัญหาสำคัญ/เร่งด่วนในพื้นที่ 2 กลุ่มจังหวัด (ปี 2561 – 2563)