การประชุม Special SOM-39th AMAF จ. ชลบุรี

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้สัมภาษณ์แก่คณะนักศึกษาจาก The National University of Malaysia (UKM) ที่เข้าร่วมสังเกตุการณ์ในระหว่างการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ ๓๙ สมัยพิเศษ (Special SOM-39th AMAF) ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี ซึ่งการสัมภาษณ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือความมั่นคงทางด้านอาหารระดับภูมิภาค ภายใต้กรอบบูรณาการความมั่นคงทางด้านอาหารของอาเซียน (AIFS) และแผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานด้านความมั่นคงด้านอาหาร (SPA-FS) ตลอดจนแนวทางและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงทางด้านอาหารและประเด็นท้าทายที่เผชิญในระดับชาติและระดับภูมิภาค

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ-สศก-203464033684436/photos/?tab=album&album_id=229704271060412