จัดทำฐานข้อมูลการทำเกษตรในพื้นที่อาจก่อให้เกิดผลเป็นการทำลาย

การประชุมการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลการทำเกษตรในพื้นที่อาจก่อให้เกิดผลเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 4 กันยายน 2561 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมเรื่อง “การดำเนินการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลการทำเกษตรในพื้นที่อาจก่อให้เกิดผลเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือทำให้เกิดการบุกรุกและตัดไม้ทำลายป่า” ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมจีระพันธุ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อพิจารณาแนวทางการทำฐานข้อมูลการทำเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ดังกล่าว

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1860080074081085