รธก.สศก. ติดตามการดำเนินโครงการไทยนิยม จ.สกลนคร

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน รวม 3 จุดดำเนินการ ได้แก่ ฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสม และ โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1853187548103671