การสัมมนา "การนำเสนอผลงานการประเมินผลโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2561"

การสัมมนา "การนำเสนอผลงานการประเมินผลโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2561" วันที่ 28 สิงหาคม 2561 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิด การสัมมนา "การนำเสนอผลงานการประเมินผลโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2561" ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมี นางประนาถ พิพิธกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินผล สศก. กล่าวรายงาน การสัมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายงานการประเมินผลโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 และรับฟังข้อคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน ตลอดจนถ่ายทอดความรู้เทคนิคการประเมินผลและประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ สศก. และหน่วยงานอื่นในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1851814398240986