การประชุมคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตสุกร ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตสุกร ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1823106974445062