รธก.สศก ร่วมคณะรัฐมนตรีช่วย กษ. ติดตามแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนายชีวิต เม่งเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จ.ชัยนาท ร่วมลงพื้นที่ในคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วจนานวัช) ณ ลานเทกลุ่มชาวสวนปาล์มน้ำมันรพีพัฒน์ สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จังหวัดสระบุรี และแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน จ.ปทุมธานี พร้อมนี้ได้พบปะกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน และร่วมหารือกับสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทยในโอกาสนี้ด้วย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1823055267783566