จัดบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ระบบรายงาน Early Warning

จัดบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ระบบรายงาน Early Warning และการพัฒนาภาคเกษตรของสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 6 วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมฟังการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ระบบรายงาน Early Warning และการพัฒนาภาคเกษตรของสาธารณรัฐเกาหลี โดยมี นางสาวบุษยา ปิ่นสุวรรณ นางสาววราภรณ์ แซ่ลี้ และนางศิริรัตน์ แก้วก่า จาก ศสส. เป็นผู้บรรยายถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ ให้แก่บุคลากร ณ ห้องประชุมศรีปลั่งชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1809884842433942