การบรรยายพิเศษ ข้อมูลความเสี่ยงภาคการเกษตรการปลูกข้าวและระบบการประกันภัยพืชผล

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษเรื่อง ข้อมูลความเสี่ยงภาคการเกษตรการปลูกข้าวและระบบการประกันภัยพืชผล ณ ห้องประชุมศรีปลั่ง ชั้น 8 เพื่อให้นักวิชาการได้ทราบถึงแนวทางการนำข้อมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยและงานด้านนโยบายและแผน ตลอดจนทราบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การประกันภัยพืชผล โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปรีสาร รักวาทิน จาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และ ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1808417815913978