รธก.สศก.เยี่ยมชมการทำงานระบบติดตามเรือ โดยใช้ดาวเทียม

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมคณะจากสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร โดยส่วนวิจัยเศรษฐกิจปศุสัตว์และประมง ร่วมกับคณะ Mr. รายสินค้า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากกรมต่างๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมการทำงานระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring System : VMS) โดยใช้ระบบดาวเทียม ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง ซึ่งได้รับการต้อนรับจากนายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง และมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานกว่า 40 ท่าน ซึ่งจะสามารถนำวิธีการและข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้กับการดำเนินงานของแต่ละสินค้าได้ต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1788289244593502