ประชุมจัดทำคลิป D6

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ดร. ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุม และนายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กนผ. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือ การจัดทำคลิป VDO ผลการดำเนินงานของคณะทำงานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ณ ห้องประชุมอุไรกุล สวศ. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งมีผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร และฝ่ายเลขานุการภาคเอกชนจากคณะทำงานด้านพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ (D6) ภายใต้คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/bapp.oae/photos/?tab=album&album_id=836788096507104