รองเลขาฯ เยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัย จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนายฉัตรชัย เต้าทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและดูงานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยบ้านโนนเขวา ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเกษตรกรกลุ่มดังกล่าว ได้ปลูกผักต่างๆ รวบรวมให้ ห้างค้าปลีกรายใหญ่ (เทสโก้ โลตัส) ที่มีศูนย์กระจายสินค้าทั่วภาคอีสาน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/oae4khonkhaen/photos/?tab=album&album_id=2108627212727124