สศก. ต้อนรับคณะ สวก. ประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย

         วันที่ 29 มีนาคม 2561 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เข้าพบ เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปี 2561 และหารือแนวทางในการพัฒนาบุคลากรวิจัยของ สศก. ประจำปีงบประมาณ 2561
-- -- -- -- --