รธก. สศก. ให้สัมภาษณ์ในรายการคนไทยหัวใจเกษตร

         วันที่ 29 มีนาคม 2561 นางอัญชนา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในประเด็น สถานการณ์ลิ้นจี่ ปี 2561 และผลกระทบภาคเกษตรจากการขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ออกอากาศ รายการคนไทยหัวใจเกษตร ทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ทีวี
-- -- -- -- --