การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของ สศก.

        วันที่ 28 มีนาคม 2561 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของ สศก. ครั้งที่4/2561 ณ ห้องประชุม จีระพันธุ ชั้น6 อาคาร สศก. เพื่อพิจารณาถึงผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานงานราชการประจำปี 2561 รอบที่1 (ตุลาคม2560 - มีนาคม 2561)
-- -- -- -- --

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1660412474047847