รองเลขาธิการ สศก.ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 66 ปี

รองเลขาธิการ สศก.ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 66 ปี วันที่12 มีนาคม 2561 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร .ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 66 ปี ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (เทเวศร์) กรุงเทพฯ