สศก.จัดอบรมชี้แจงการสำรวจข้อมูลการเกษตร ปีงบประมาณ 2561