สศก.ยินดีต้อนรับผู้บริหารและคณะดูงานสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา