สศก. ร่วมเปิดโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ

          วันที่ 18 มกราคม 2561 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมพิธีเปิดโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ และพิธีเปิดโรงเรียนเกษตรกร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่
-- -- -- -- --