รธก. ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรฯ

          วันที่ 12 ธันวาคม 2560 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ด้านพืช ครั้งที่ 4/2560 ทั้งนี้ที่ประชุมมีการพิจารณาถึงปริมาณการผลิตปาล์มน้ำมัน ยางพารา กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง รวมถึงการร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 
-- -- -- -- --