รองเลขาธิการ สศก. ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 16 มกราคม 2563 ดร.ทัศนีย์  เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะที่ 4.2 และแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อรับทราบถึงแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงพิจารณากรอบแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2686839231405161